Zaproszenie na pielgrzymkę do Domaniewic

Zaproszenie na pielgrzymkę do Domaniewic

Drodzy Parafianie! Coroczna pielgrzymka do Domaniewic na odpust sanktuarium Matki Bożej to część parafialnego życia. W pielgrzymce nigdy nie zabrakło osób dorosłych, starszych, rodziców, młodzieży szkolnej i dzieci, członków grup parafialnych. W tym roku pielgrzymować...

Zaproszenie do grup parafialnych

Drodzy Parafianie! Podajemy listę grup parafialnych dziecięcych i młodzieżowych, do których osoby zainteresowane mogą się zapisać i należeć: Ministranci spotykają się w każdą sobotę o godz. 10.00 na salce parafialnej. Opiekunem jest ks. Adrian Czerwiński Schola...
Meandry Pilicy, ziemia bł. Honorata Koźmińskiego

Meandry Pilicy, ziemia bł. Honorata Koźmińskiego

Kilkanaście osób z naszej parafii razem z ks. Adrianem wybrało się na spływ kajakowy piękną Pilicą. Trasa licząca sobie 9 km od Domaniewic (nie tych na drodze do Łowicza) do Nowego Miasta n. Pilicą została przepłynięta przez grupę w ciągu dwóch godzin. Pilica i tereny...