Parafialny Zespół Charytatywny Caritas

Dorośli

Spotkania Caritasu odbywają się według terminów podanych przez Ks. Proboszcza.

Przewodnicząca: Joanna Nowicka

Opiekun Duchowy: Ks. Proboszcz