18 maja 1920 roku przyszedł na świat Karol Wojtyła, późniejszy papież św. Jan Paweł II. Właśnie wczoraj świętowaliśmy 100 rocznicę tego wydarzenia. W obecnym trudnym czasie pandemii, w czasie ogromnego pomieszania dobra i zła w świecie, w czasie walki z chrześcijaństwem, która nieustannie się toczy, to wspomnienie Papieża Polaka jest jasnym promieniem radości, jakiejś niesamowitej nadziei, że warto być dobrym człowiekiem, warto być chrześcijaninem, warto być odważnym, warto żyć wiarą.

Nie lękajcie się – uczył nas przecież Jan Paweł II. Otwórzcie, otwórzcie na nowo drzwi Chrystusowi!

Dziękowaliśmy Panu Bogu za dar życia i posługi św Jana Pawła II. Zawierzyliśmy mu także obecne czasy, naszą parafię, Ojczyznę, Kościół i świat.

Historia mozaiki Mater Ecclesiae:

W 1981 roku, po cudownym ocaleniu z zamachu na swoje życie Papież Jan Paweł II polecił, aby na fasadzie pałacu apostolskiego przy placu św Piotra w Rzymie umieszczono wizerunek Matki Bożej. Była to mozaika, którą nazwano Mater Ecclesiae (Matka Kościoła). Na mozaice został umieszczony herb Jana Pawła II i jego zawołanie: Totus Tuus (Cały Twój).

2 kwietnia 2008 roku w trzecią rocznicę odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II, na frontonie naszego kościoła w Dmosinie umieściliśmy kopię mozaiki Mater Ecclesiae jako wotum wdzięczności za pontyfikat Papieża Polaka. Ks Biskup Andrzej F Dziuba poświęcił ją 13 kwietnia tegoż roku.

I właśnie przed tą mozaiką dokonał się wczoraj akt zawierzenia naszej Parafii Matce Bożej i świętemu Janowi Pawłowi II. Prosiliśmy o ratunek dla nas, o zatrzymanie epidemii, o wytrwanie w wierze.