Kontakt

Dane Parafii

Tel/fax, Kancelaria/Proboszcz: (46) 874 33 20

Tel Wikariusz: (46) 835 30 85

Adres: Dmosin 5, 95-061 Dmosin, pow. brzeziński, woj. łódzkie

Z

Konto parafii: 63 9288 1024 1431 9389 2000 0010

Z

NIP: 833-13-43-962

Z

REGON: 040029260

Kościół parafialny