Wspólną modlitwą i udziałem w Najświętszej Ofierze Mszy uczciliśmy pamięć żołnierzy i cywilów, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej. Po zakończeniu celebracji Mszy udaliśmy się w procesji na cmentarz przed groby żołnierzy, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej na naszych terenach. Chwila ciszy, modlitwa, sztandary, złożone kwiaty, przemówienia. Tak niewiele, a jednocześnie tak dużo. Pamiętajmy w naszych modlitwach, w rozmowach, we wspomnieniach o Bohaterach ostatniego światowego. konfliktu zbrojnego.