Krzyż jest jednym z najważniejszych symboli wiary katolickiej. To na nim Chrystus złożył swoją Ofiarę. Wielki Post to szczególny okres, w czasie którego możemy czcić Jezusa Ukrzyżowanego. Parafianie mogli przybliżyć się po raz kolejny do tajemnicy cierpienia i Męki Zbawiciela w czasie nabożeństwa adoracji krzyża.