Moi drodzy, to już dwudziesta pierwsza i ostatnia katecheza, której treścią była boska Ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli Msza święta. Wierzę, że te skromne rozważania, które przybliżały podstawy biblijne, historię i teologię Mszy pozwoliły i pozwolą Wam wzrastać w łasce Wszechmogącego. Wszystkie katechezy dostępne są w zakładce „Rozważania” oraz na kolejnych stronach „Aktualności”. Niech Bóg będzie uwielbiony w boskim Ciele i Krwi Pańskiej!

                 ks. Adrian Czerwiński