Zgodnie z decyzją przewodnika ŁPPM, ks. Tomasza Stępniaka pielgrzmka łowicka odbędzie się w dniach 6-14 sierpnia po niezmienionej trasie w składzie znacznie okrojonym. Zamieszczamy skróconą wersję komunikatu. Cały komunikat związany ze zmianami i wytycznymi pod linkiem: Komunikat dotyczący XXV ŁPPM na Jasną Górę

PIELGRZYMI I PRZYJACIELE ŁOWICKIEJ PIESZEJ PIELGRZYMKI MŁODZIEŻOWEJ NA JASNĄ GÓRĘ

 

KOMUNIKAT

Drodzy Siostry i Bracia!

Przez lata stworzyliśmy niezwykłą wspólnotę Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę, opartą na Wierze, Miłości i ufnej Nadziei do naszej Matki Maryi, ale także jedności, szacunku i wzajemnej troski o siebie. Tym samym dotarliśmy do Srebrnego Jubileuszu – 25 lat pielgrzymowania do tronu Pani Jasnogórskiej.

Wiele wydarzyło się w ostatnim czasie, nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. Wpływ miało to na naszego ducha jedności, ale obserwując również całą sytuację podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce, także kształtowanie się przygotowań i decyzji odnoście XXV ŁPPM. Wiadomo, że przejście naszej Pielgrzymki poprzedza szereg formalnych przygotowań, z którymi dłużej już nie mogę oczekiwać. Podejmując wiele rozmów z odpowiednimi władzami, pasterzami naszej diecezji i kierując się troską o Wasze zdrowie oraz bezpieczeństwo, wymusiło następującą decyzję o kształcie tegorocznej ŁPPM.

Po przeanalizowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących pielgrzymowania w naszym kraju, uwzględnienia wszelkich dotychczasowych ustaleń wypracowanych przez ks. bp. Krzysztofa Zadarko – Przewodniczącego ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek w Episkopacie Polski – prowadzącego rozmowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym; mając na uwadze dobre imię Pielgrzymki, ale nade wszystko dobro nas samych, osób spotykanych po drodze i goszczących nas w swoich domach, XXV Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę będzie miała następujący kształt i charakter:

  • odbędzie się w dniach 6-14 sierpnia 2020;
  • trasa pielgrzymki nie ulegnie zmianie;
  • wyruszą na nią:

-księża przewodnicy 10 grup ŁPPM i księża im towarzyszący

-ojciec duchowy ŁPPM;

-niezbędne służby z grupy szarej, w pomniejszonym składzie

-główny przewodnik pielgrzymki;

Wiele czynników składało się na tę nie łatwą decyzję, aby w tym roku wyruszyć w tak małej grupie, świętując 25 lat naszej wspólnej formacji. Bardzo proszę wszystkich pielgrzymów o wyrozumiałość i podporządkowanie się do wskazanej powyżej formy tegorocznej pielgrzymki. W duchu zaufania, braterskiej wyrozumiałości oraz pokory, której uczy nas Maryja, proszę Was o dostosowanie się, aby nic niewłaściwego nie wydarzyło się na drodze reprezentacyjnej grupy XXV ŁPPM na Jasną Górę i bez zakłóceń mogła dotrzeć do tronu Pani Jasnogórskiej 14 sierpnia br. Tym samym, wszelkie sprawy z obchodami Jubileuszu 25-lecia ŁPPM przenoszę na przyszły rok.

Wszystkich Was, drodzy Pielgrzymi i przyjaciele Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę zapraszam do duchowego włączenia się w cały program duchowy pielgrzymki. Wszelkie informacje o jego formie, już niedługo, będą publikowane na stronie www.lppm.pl oraz komunikatorach naszej Pielgrzymki Łowickiej.

Dziś, oddając się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, prośmy o bezpieczną drogę dla tych, którzy wyruszą również w naszym imieniu do tronu Matki, ale i o bezpieczny czas dla nas wszystkich. Polecam Waszej modlitwie dzieło Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną górę i obiecuję, że wszystkie Wasze intencja, wraz z przewodnikami grup, zabierzemy ze sobą i omadlając je w drodze, poniesiemy na Jasną Górę przed wizerunek Królowej Polski.

Z wyrazami należnego szacunku, wdzięczności, nadziei na zrozumienie oraz pamięci w modlitwie.

Przewodnik XXV ŁPPM

ks. Tomasz Stępniak