Zachowajmy szczególną ostrożność w kontaktach międzyludzkich. Oto kilka zasad zachowania się w kościele podczas istniejącej epidemii:

 • wchodząc do kościoła, nie moczymy ręki w kropielnicy, żegnamy się bez wody święconej
 • nie całujemy krzyża wyłożonego do adoracji, oddajemy mu cześć poprzez uklęknięcie i ukłon
 • zajmując miejsce w ławce, zachowujemy bezpieczną odległość od drugiej osoby
 • dzieci w tym czasie nie zajmują miejsc w ławeczkach, ale pozostają przy rodzicach
 • nie podajemy ręki na znak pokoju, przekazujemy go poprzez skinięcie głową w stronę drugiej osoby
 • nie całujemy stuły po przystąpieniu do sakramentu pokuty

Nie siejmy paniki. We wszystkich sprawach zachowajmy spokój. Zróbmy wszystko, co po ludzku możliwe, zachowajmy wszystkie środki ostrożności, ale pamiętajmy, że wszystko zależy od Boga. Niech nie zabraknie modlitwy w intencji ustania epidemii. Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. W naszym kościele po każdej Mszy świętej śpiewamy suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…”

Pandemia koronawirusa przyszła do nas w okresie Wielkiego Postu. Wykorzystajmy ten czas, aby przemyśleć swoje życie, wyciągnąć wnioski, podjąć trud nawrócenia, żałować za grzechy, oddać się Panu Bogu, przystąpić do spowiedzi. Zadajmy sobie pytanie: po co i dla kogo żyję?

Msze święte niedzielne:

Na trzy najbliższe niedziele (do 29 marca włącznie) ksiądz Biskup udziela specjalnej dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej niedzielnej:

 • osobom starszym i chorym,
 • dzieciom i młodzieży szkolnej,
 • tym, którzy opiekują się dziećmi,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Osoby korzystające z dyspensy powinny uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. w domu za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu. Są również zobowiązane do modlitwy i czynienia dzieł miłosierdzia.

W kościele wszystkie Msze święte będą odprawiane o zwykłych godzinach (także w kaplicach)

Msze święte w tygodniu:

Wszystkie Msze święte są w naszym kościele odprawiane o wyznaczonych godzinach, zgodnie z przyjętymi intencjami. Jeśli ktoś się źle czuje, albo boi się, że się zarazi, niech nie przychodzi na zamówioną Mszę świętą. Msza święta i tak będzie odprawiona.

Jest zalecenie, aby w czasie epidemii kościoły były otwarte przez cały dzień. Nasz kościół parafialny również będzie otwarty codziennie od Mszy św porannej do wieczornej. Można w ciągu dnia przyjść o każdej porze na modlitwę indywidualną.

Jeden ksiądz będzie miał dyżur w konfesjonale codziennie: rano o 7.30 oraz po południu na pół godziny przed Mszą sw wieczorną czyli od godziny 16.30.