„Błogosław, duszo moja, Pana!

O Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!…

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!

Ty wszystko mądrze uczyniłeś:

Ziemia jest pełna Twych stworzeń”.  (Psalm 104)