PORZĄDEK KOLĘDY:
*PONIEDZIAŁEK (23.I) – godz. 9.00 NAGAWKI (początek od glapy, a następnie od końca do pani Pasek)
*WTOREK (24.I) – godz. 9.00 LUBIANKÓW od nr 1 P. Jóźwicki do numeru 37 P. Mikołajczyk
*ŚRODA (25.I) – godz. 9.00 Dmosin – PLAC KOŚCIELNY, DOM NAUCZYCIELA, I ZA SZKOŁĄ I TZW DOŁEK
*PIĄTEK (27.I) – godz. 9.00 LUBIANKÓW od numeru 39 P.Garstka do końca p. Milczarek
*SOBOTA (28.I) – godz. 9.00 OSINY I DMOSIN II OD GŁOWNA LEWA STRONA OD PAŃSTWA PEREK DO PAŃSTWA CHAK
Proszę o pojazd na godz. 8.45