Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła i św. Małgorzaty, Dziewicy i Męczennicy w Dmosinie, Zespół Parafialny Caritas i Świetlica w Dmosinie ogłaszają konkurs „Palma Wielkanocna”, który zostanie rozstrzygnięty w Niedzielę Palmową 14 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN KONKURSU

1.Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież z terenu parafii Dmosin, jak również uczące się w szkołach na terenie naszej parafii:
– Szkoły Podstawowej w Dmosinie
– Szkoły Podstawowej w Lubiankowie

2. Do konkursu należy zgłaszać  się najpóźniej do 10.04.2019 r. do p. Barbary Kaźmierczak, p. Marka Markiewicza i ks. Adriana Czerwińskiego. Uczestnicy konkursu zobowiązani są przynieść palmy w Niedzielę Palmową, dn. 14 kwietnia 2019 r., do kościoła na godz. 11.15, co jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. Palma powinna być wyposażona w karteczkę z nazwiskiem wykonawcy. Autorzy palm powinni być obecni przy ocenie prac, aby je zaprezentować komisji, a także uczestniczyć w uroczystej procesji.

3. Palmy zostaną ocenione według następujących kryteriów: samodzielność pracy, w większości samodzielnie wykonane elementy, dobór barw, estetyka, różnorodność materiałów tworzących palmę, oryginalność, możliwość niesienia palmy w pozycji pionowej.

4. Najpiękniejsze palmy będą nagrodzone w składzie: p. E. Sadzak, p. B. Kaźmierczak, p. K. Kubiak, p. E. Nowak, p. J. Nowak, p. M. Kotecka, p. J. Miszkiewicz, ks. A. Czerwiński.

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pocieszenia. Nagrodami będą również oceny celujące z religii dla laureatów oraz oceny bardzo dobre dla uczestników konkursu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY POWODZENIA!!!

 

Organizatorzy konkursu Palma Wielkanocna