„Małżeństwo to wspólne zdobywanie szczytów” – pod takim hasłem rozpoczynamy tegoroczne przygotowanie do małżeństwa. Zapraszamy młodych, którzy w najbliższym czasie chcą zawrzeć małżeństwo. Spotkania będą odbywać się w soboty o godz. 18.00 w sali o. Pio, począwszy od 15 lutego. Zapisy przyjmujemy do 9 lutego telefonicznie lub osobiście w kancelarii parafialnej.