Liturgia Wigilii Paschalnej jest początkiem uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczyna się od poświęcenia ognia i zapalenia paschału, symbolizującego Chrystusa Zmartwychwstałego, kolejnym etapem jest stopniowe zapalanie świec i światła w kościele oraz wysłuchanie Orędzia Wielkanocnego, w którym kapłan wysławia Pana, który pokonał śmierć i grzech. Wierni oświeceni płomieniem paschalnej świecy wysłuchują czytań mówiących o przyjściu Pana i realizacji Jego misji. Po zakończeniu liturgii Słowa błogosławi się wodę po chrztu i odnawia przyrzeczenia chrzcielne. Zwieńczeniem całej celebracji Wigilii Paschalnej jest Ofiara Eucharystyczna. Wierzymy, ze przez takie sprawowanie tajemnic naszej wiary będziemy bliżej Boga i ludzi.