Kilkanaście osób z naszej parafii razem z ks. Adrianem wybrało się na spływ kajakowy piękną Pilicą. Trasa licząca sobie 9 km od Domaniewic (nie tych na drodze do Łowicza) do Nowego Miasta n. Pilicą została przepłynięta przez grupę w ciągu dwóch godzin. Pilica i tereny ją otaczające to znane miejsce wypraw kajakiem i odpoczynku turystów oraz mieszkańców. W czasie spływu nie zabrakło chwil na dłuższe zatrzymanie się i wpatrywanie w piękno przyrody, a także na rozmowy. Po dopłynięciu do Nowego Miasta n. Pilicą uczestnicy spływu udali się do klasztoru ojców kapucynów, gdzie wysłuchali biografii bł. o. Honorata Koźmińskiego, nieprzeciętnego zakonnika, który swoją pracą i ofiarnością uratował życie zakonne drugiej połowy XIX wieku, gdy trwała walka zaborców z tą formą życia religijnego i w ogóle z Kościołem katolickim i patriotyzmem. Parafianie mogli zobaczyć także liczne pamiątki i pisma jakie pozostawił po sobie święty. Zakończeniem spływu była Msza św. sprawowana w intencji grupy w sanktuarium o. Honorata Koźmińskiego i wspólny posiłek.

Zachęcam już teraz, aby wybrać się z nami na kajaki kolejny raz, kiedy tylko będzie podane ogłoszenie o spływie! Chwalmy Pana Jezusa także w dziele uczynionej przez Niego natury, która jest „katedrą Chrystusa”.