Zgodnie z Tradycją sprawowanie Mszy Wieczerzy Pańskiej jest upamiętnieniem i uczestniczeniem w ustanowienie sakramentu Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Eucharystii, boskiego Pokarmu na życie wieczne oraz kapłaństwa, dzięki któremu wierni mogą ten cudowny Pokarm przyjmować i żyć duchowo dzięki niemu. W czasie Liturgii Mszy świętej po kazaniu odbył się obrzęd mandatum – główny celebrans obmył wybranym dwunastu mężczyznom nogi, co nawiązuje do obmycia nóg Apostołom przez Chrystusa. Na zakończenie celebracji przeniesiony został w uroczystej procesji Najświętszy Sakrament do ciemnicy przy śpiewie pieśni „Sław języku tajemnice” autorstwa św. Tomasza z Akwinu. To przeniesienie przypomina o uwięzieniu Jezusa i przygotowuje wierzących bezpośrednio do liturgicznych obchodów Wielkiego Piątku. Parafianie nie zapomnieli o swoich kapłanach i na zakończenie obrzędów złożyli im życzenia i podziękowania za pracę apostolską.