W dniach 25-27 października w parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Żyrardowie i Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie odbywał się prawdziwy modlitewny szturm! 172 uczestników Oazy Modlitwy, w tym 25 animatorów, którzy prowadzili grupy oraz księża, a wśród nich ks. Adrian Czerwiński, odpowiedzialny za przygotowanie liturgii oraz ks. Sylwester Bernat, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie diecezji łowickiej. Piękny i wspaniały czas! Jednak najważniejszy zawsze jest Bóg, a zaraz po Nim nasi uczestnicy, dzieci z klas od II do VI szkół podstawowych z wielu parafii, wsi i miast naszej diecezji, m.in Skierniewic, Żyrardowa, Sochaczewa, Jesionki… a także Dmosina: dwunastu uczestników, jedna animatorka i ksiądz moderator. Te niepełne trzy dni, które objęły weekend były czasem intensywnej i żywej modlitwy, zabawy, sportu, spotkań w grupach, poznania nowych osób. OM to Najświętsza Ofiara Mszy, modlitwa z księdzem biskupem Wojciechem Osialem w Szymanowie, świadectwa, rozwijanie wiedzy religijnej i trudnej praktyki modlitwy. OM był w końcu uczeniem się najpiękniejszej modlitwy Ojcze nasz, której ostatnie wezwanie: „Zbaw nas ode złego” było hasłem tego spotkania! Na kolejną Oazę Modlitwy zaprasza piszący te słowa już w maju! Termin dokładny podany będzie w odpowiednim czasie. Niech Jezus Chrystus będzie uwielbiony w naszych modlitwach!

Więcej w poniższych linkach o OM-ie:
Oaza Modlitwy oczami jej uczestników

Modlitewny szturm Dzieci Bożych

Boże Dzieci w Żyrardowie

I coś do obejrzenia…