Jak co roku odpust naszej Patronki został poprzedzony nabożeństwem czterdziestogodzinnym, w czasie którego parafianie z poszczególnych miejscowości i grup mogli modlić się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Całość uroczystości odpustowych zakończyła suma, którą celebrował ks. Piotr Jarota, który pracował jeszcze niedawno w naszej parafii. Niech cześć dla św. Małgorzaty rośnie z dnia na dzień w naszych sercach.