W związku z wydanymi obostrzeniami i dyspozycjami władz kościelnych i państwowych co do postępowania w czasie epidemii prosimy, aby aż do odwołania, stosować się do poniższych wskazań:

W kościele (oprócz księdza i obsługi) może przebywać równocześnie tyko 5 osób!

Limit ten dotyczy wszystkich Mszy świętych: niedzielnych, świątecznych, w dni powszednie, w czasie pogrzebów a także w czasie indywidualnej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

W związku z powyższym pierwszeństwo uczestniczenia we Mszach świętych mają osoby, które zamówiły intencję mszalną! Prosimy o samodyscyplinę.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość, wzajemną troskę o siebie i szacunek!

Duszpasterze.