PORZĄDEK KOLĘDY:
*PONIEDZIAŁEK (09.I) – godz. 9.00 BORKI

*WTOREK (10.I) – godz. 9.00 KAMIEŃ

*ŚRODA (11.I) – godz. 9.00 LUBOWIDZA

*CZWARTEK (12.I) – godz. 9.00 NADOLNA, KRASZEW PRZY DRODZE

*PIĄTEK (13.I) – godz. 9.00 KAMIEŃ ZA RZEKĄ, KRASZEW, NADOLNA ZA RZEKĄ

*SOBOTA (14.I) – godz. 9.00 PIEŃKI NADOLSKIE

Proszę o pojazd na godz. 8.45