Ks. Tadeusz Jaros pełnił funkcję proboszcza przez ostatnie 14 lat. Był to czas wielu ważnych wydarzeń i podjętych inicjatyw, dzięki którym nie mamy czego się wstydzić przed innymi parafiami. Jako zaangażowany duszpasterz starał się służyć wszystkim parafianom. Już za kilka dni rozpocznie pracę na nowej parafii p.w. św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika w Makowie, obejmie jednocześnie funkcję dziekana skierniewickiego. Ks. Adrian Czerwiński przez 2 lata pełnił funkcję wikariusza odpowiadając za katechizację starszych klas szkół, kierując licznymi wspólnotami działającymi przy parafii i angażując się w różne dzieła na rzecz naszej wspólnoty kościelnej. Ks. Adrian został skierowany na studia specjalistyczne z liturgiki, które podejmie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od października br. Mamy nadzieję, że spełniliśmy swoje posługiwanie tak, jak chce tego sam Jezus Chrystus, będąc zawsze blisko Was i głosząc Wam Ewangelię życia w Bogu.

Przyjmijcie z życzliwością nowego proboszcza, ks. Mariusza Mindę i podejmujcie z nim dalej wysiłek budowania na Panu Jezusie swojego życia.