Drodzy Parafianie!
To już ostatnie „Promyczki Ewangelii”. Z 30 czerwca br. kończę pracę razem z ks. Tadeuszem Jarosem w naszej parafii. Mam nadzieję, że te krótkie komentarze, zawierające najczęściej kilka myśli pomogły Wam w ciągu ostatnich niecałych dwóch lat wzrastać w łasce, bo temu miały służyć. Postępujcie zawsze drogą Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła!

ks. Adrian Czerwiński