Składać Ofiarę i służyć – być kapłanem Boga Jedynego