Dziewczynki po I Komunii święteSpotkania bielanek odbywają się według ustalonego z opiekunem harmonogramu w salce parafialnej.

Opiekunowie: p. Barbara Kaźmierczak, p. Elżbieta Wojciechowska i p. Małgorzata Kotecka.