Chorzy

Chorych odwiedzamy w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach wcześniej podanych w ogłoszeniach parafialnych oraz na każde wezwanie w sprawach pilnych.
Odpowiedzialni: Ks. Proboszcz i ks. Adrian Czerwiński