Dziecięco-Młodzieżowe Koło Różańcowe

dzieci i młodzież
Spotkania odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca na zakończenie spotkania ODB o godz. 11.45 w salce parafialnej.
Opiekun: p. Halina Grabowicz