Kurs przedmałżeński

Kurs odbywa się w soboty Wielkiego Postu.

Informacja o ich rozpoczęciu zawsze jest wcześniej podana w ogłoszeniach parafialnych.