Dzieci zaraz po przystąpieniu do I Komunii świętej do VI klasy szkoły podstawowej
Spotkania odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 11.00 w salce parafialnej lub według wcześnie podanego terminu
Moderator: ks. Adrian Czerwiński