Przygotowanie do bierzmowania

Młodzież i rodzice spotykają się raz w miesiącu według ustalonego za każdym razem terminu, wcześniej podanego. W ostatnim miesiącu przed przyjęciem sakramentu bierzmowania spotkań jest więcej niż jedno łącznie z próbami liturgicznymi.
Odpowiedzialny za przygotowanie: ks. Adrian Czerwiński

Materiały dla uczniów szkół podstawowych w Dmosinie i Lubiankowie na dni: 30 marca i 1 kwietnia 2020 r.:

UWAGA, patrzymy na daty plików tekstowych i nagrań.

RELIGIA KATOLICKA – VI a i VI b – 01.04.2020 r.

RELIGIA KATOLICKA – VI a i VI b – 30.03.2020 r.

Nagranie do lekcji z 30.03.2020 r.

Nagranie do lekcji z 01.04.2020 r.

RELIGIA KATOLICKA – VII a i VII b – 30.03.2020 r. (1)

RELIGIA KATOLICKA – VII a i VII b – 01.04.2020 r.

Materiały dla uczniów szkół podstawowych w Dmosinie i Lubiankowie na 6 kwietnia 20202 r.:

RELIGIA KATOLICKA – VI a i VI b – 06.04.2020 r.

RELIGIA KATOLICKA – VII a i VII b – 06.04.2020 r (1)

RELIGIA KATOLICKA – VIII – 06.04.2020 r.

RELIGIA_KATOLICKA_-_VII_a_i_VII_b_-_08.04.2020_r.

RELIGIA_KATOLICKA_-_VIII_-_08.04.2020_r.

RELIGIA-KATOLICKA-VI a i VI-b-15.04.2020-r.

RELIGIA-KATOLICKA VII a i VII b-15.04.2020r.

RELIGIA-KATOLICKA VIII 15.04.2020-r.

RELIGIA KATOLICKA – VI a i VI b 20.04.2020r.

RELIGIA KATOLICKA – VII a i VII b-20.04.2020r.

RELIGIA KATOLICKA – VIII – 20.04.2020r.

Religia katolicka – 22.04.2020r. – VIa i VIb

Religia_katolicka – VIIa i VIIb – 22.04.2020r.

Religia_katolicka-22.04.2020r.- klasa VIII

Tezy do sprawdzianu, klasy VI – Dmosin

Religia katolicka – Zagadnienia do testów – klasy szóste, ks. Adrian Czerwiński

UWAGA: Pod zagadnieniami dla szkoły w Dmosinie są zagadnienia dla szkoły w Lubiankowie 

ZAGADNIENIA DO TESTU – KLASA VI a i VI b – DZIAŁ IV – SZKOŁA W DMOSINIE (dostępne na: grupa na FB, strona parafii, strona szkoły w Dmosinie – od poniedziałku, nasz dziennik elektroniczny) 

TERMIN TESTU: 18 maja 2020 roku 

SPOSÓB: Skorzystamy z testów online na platformie: testprotal.pl. Całość wyjaśnienia w środę w kolejnym scenariuszu –  13 maja 2020 roku (dostępne będzie na: grupie na FB, w dzienniku elektronicznym z którego korzystamy, na stronie parafii pod tym linkiem co zawsze, na stronie szkoły w Dmosinie) 

Zagadnienia: 

 1. Rozwój chrześcijaństwa w pierwszych wiekach – mapa ze strony 98, podręcznik 
 1. Data chrztu Polski i konsekwencje przyjęcia chrztu przez Mieszka I, s. 100 i 101, podręcznik 
 1. Życiorys św. Wojciecha, s. 103 i tekst ze str. 102. 
 1. Pojęcia ze słownika ze str. 103. 
 1. Kult św. Wojciecha, s. 104. 
 1. Początki chrześcijaństwa w Polsce i znaczenie Kościoła dla duchowego rozwoju Polaków, s. 107. 
 1. Pojęcia ze słownika, s. 107 
 1. Wpływ Kościoła na kulturę w średniowieczu, s. 108 i 109. 
 1. Chrześcijanie twórcami kultury europejskiej i Sztuka religijna a przeżywanie liturgii, s. 110 i 111. 
 1. Kult Matki Bożej w Kościele i Matka Boża Królową Polaków, s. 113 i s. 114. 
 1. Związek wiary z życiem narodu polskiego, s. 117. 
 1. Hasło: Bóg-Honor-Ojczyzna – znaczenie, s. 118. 
 1. Wierność Chrystusowi drogowskazem właściwych wyborów, s. 121. 
 1. Pojęcia ze słownika, s. 121. 
 1. Charakterystyka Kościoła we współczesnej Polsce, s. 122. 
 1. Krzyż i inne znaki wiary w przestrzeni publicznej, s. 127. 
 1. Nagrania do katechez jako uzupełnienie 

 

ZAGADNIENIA DO TESTU – KLASA VI – DZIAŁ IV – SZKOŁA W LUBIANKOWIE 

Termin testu: 22 maja 2020 roku 

Skorzystamy z testów online na platformie testportal.pl. Całość wyjaśnienia w środę w kolejnym scenariuszu –  13 maja 2020 roku (dostępne będzie na: grupie na FB, w dzienniku elektronicznym z którego korzystamy, na stronie parafii pod tym linkiem co zawsze, na stronie szkoły w Dmosinie razem ze scenariuszem dla klas szóstych z Dmosina) 

Zagadnienia: 

 1. Rozwój chrześcijaństwa w pierwszych wiekach – mapa ze strony 98, podręcznik 
 1. Data chrztu Polski i konsekwencje przyjęcia chrztu przez Mieszka I, s. 100 i 101, podręcznik 
 1. Życiorys św. Wojciecha, s. 103 i tekst ze str. 102. 
 1. Pojęcia ze słownika, s. 103. 
 1. Kult św. Wojciecha, s. 104. 
 1. Początki chrześcijaństwa w Polsce i znaczenie Kościoła dla duchowego rozwoju Polaków, s. 107. 
 1. Pojęcia ze słownika, s. 107. 
 1. Wpływ Kościoła na kulturę w średniowieczu, s. 108 i 109. 
 1. Chrześcijanie twórcami kultury europejskiej i Sztuka religijna a przeżywanie liturgii, s. 110. I 111. 
 1. Wierność Chrystusowie drogowskazem właściwych wyborów, s. 121. 
 1. Pojęcia ze słownika, s. 121. 
 1. Charakterystyka Kościoła we współczesnej Polsce, s. 122. 

 

Religia katolicka, Zagadnienia do testu klasy – VII a i VII b, ks. Adrian Czerwiński

UWAGA: Pod zagadnieniami dla szkoły w Dmosinie są zagadnienia dla szkoły w Lubiankowie

ZAGADNIENIA DO TESTU – KLASA VII a i VII b – DZIAŁ IV i V – SZKOŁA W DMOSINIE
(dostępne na: grupa na FB, strona parafii, strona szkoły w Dmosinie, nasz dziennik elektroniczny)
1. Nagranie z tematu: Wiara bez uczynków jest martwa
2. Kult Maryi, s. 81
3. Maryja – Królową Polski, s. 81
4. Początki wspólnoty Kościoła, s. 84.
5. Całość tematu o św Piotrze i św. Pawle, s. 86-89.
6. Wierzenia w świecie antycznym, s. 90.
7. Spotkanie chrześcijaństwa z kulturą grecką, s. 90.
8. Rzym – od prześladowań do wolności w wyznawaniu wiary, s. 91.
9. Dynamiczny rozwój Kościoła w średniowieczu, s. 92-95.
Uwaga: Zwróćmy uwagę na ilustracje w podręczniku.
TERMIN TESTU: 18 maja 2020 roku
SPOSÓB: Skorzystamy z testów online na platformie: testprotal.pl. Całość wyjaśnienia w środę w
kolejnym scenariuszu – 13 maja 2020 roku (dostępne będzie na: grupie na FB, w dzienniku
elektronicznym z którego korzystamy, na stronie parafii pod tym linkiem co zawsze, na stronie szkoły
w Dmosinie razem ze scenariuszem)

ZAGADNIENIA DO TESTU – KLASA VII – DZIAŁ IV i V – SZKOŁA W LUBIANKOWIE
10. Nagranie z tematu: Wiara bez uczynków jest martwa
11. Kult Maryi, s. 81
12. Maryja – Królową Polski, s. 81
13. Początki wspólnoty Kościoła, s. 84.
14. Całość tematu o św Piotrze i św. Pawle, s. 86-89.
15. Wierzenia w świecie antycznym, s. 90.
16. Spotkanie chrześcijaństwa z kulturą grecką, s. 90.
17. Rzym – od prześladowań do wolności w wyznawaniu wiary, s. 91.
Uwaga: Jeżeli jakiegoś zagadnienia nie przerabialiśmy albo nie było poruszane, to proszę je uzupełnić
lekturą z podręcznika. Zwróćmy też uwagę na ilustracje w podręczniku.
Termin testu: 19 maja 2020 roku
Skorzystamy z testów online na platformie testportal.pl. Całość wyjaśnienia w środę w kolejnym
scenariuszu – 13 maja 2020 roku (dostępne będzie na: grupie na FB, w dzienniku elektronicznym z
którego korzystamy, na stronie parafii pod tym linkiem co zawsze, na stronie szkoły w Dmosinie
razem ze scenariuszem dla klas siódmych z Dmosina)

Religia katolicka, Zagadnienia do testu, klasy – VIII, ks. Adrian Czerwiński (1)

UWAGA: Pod zagadnieniami dla szkoły w Dmosinie są zagadnienia dla szkoły w Lubiankowie
ZAGADNIENIA DO TESTU – KLASA VIII – DZIAŁ IV i V – SZKOŁA W DMOSINIE
(dostępne na: grupa na FB, strona parafii, strona szkoły w Dmosinie, nasz dziennik elektroniczny)
1. Cnoty boskie: wiara, nadzieja, miłość, s. 58
2. Grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu, s. 59.
3. Pojęcia ze stron: 60 i 61: ezoteryka, okultyzm, sekya, ateizm, agnostycyzm
4. Imię Pańskie jest święte, s. 62
5. Grzechy przeciwko drugiemu przykazaniu, s. 63.
6. Prekursorzy reformacji, s .70.
7. Rozwój luteranizmu i wystapienie Marcina Lutra, s. 70 i 71.
8. Reforma kalwińska, s. 71
9. Reformacja w Polsce, .s 72.
10. Reforma katolicka, całość tematu
11. Obowiązki dzieci i rodziców – IV przykazanie Boże, s. 86.
12. Ojczyzna w Starym Testamencie i Obowiązki wobec ojczyzny, s. 88 i 89.
13. Zagrożenia dotyczące życia fizycznego i duchowego, s. 90 i 91.
14. Wykroczenia przeciw prawdzie, s. 103.
Uwaga: Wszystkie zagadnienia były poruszane, ale nie wszystkie w takiej kolejności jak prezentuje je
podręcznik.
TERMIN TESTU: 18 maja 2020 roku
SPOSÓB: Skorzystamy z testów online na platformie: testprotal.pl. Całość wyjaśnienia w środę w
kolejnym scenariuszu – 13 maja 2020 roku (dostępne będzie na: grupie na FB, w dzienniku
elektronicznym z którego korzystamy, na stronie parafii pod tym linkiem co zawsze, na stronie szkoły
w Dmosinie razem ze scenariuszem)
ZAGADNIENIA DO TESTU – KLASA VIII – DZIAŁ IV i V – SZKOŁA W LUBIANKOWIE
1. Cnoty boskie: wiara, nadzieja, miłość, s. 58
2. Grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu, s. 59.
3. Pojęcia ze stron: 60 i 61: ezoteryka, okultyzm, sekya, ateizm, agnostycyzm
4. Imię Pańskie jest święte, s. 62
5. Grzechy przeciwko drugiemu przykazaniu, s. 63.
6. Rozwój luteranizmu i wystapienie Marcina Lutra, s. 70 i 71.
7. Reformacja w Polsce, .s 72.
8. Reforma katolicka, całość tematu
9. Obowiązki dzieci i rodziców – IV przykazanie Boże, s. 86.
10. Ojczyzna w Starym Testamencie i Obowiązki wobec ojczyzny, s. 88 i 89.
11. Zagrożenia dotyczące życia fizycznego i duchowego, s. 90 i 91.
12. Wykroczenia przeciw prawdzie, s. 103.
Uwaga: Jeżeli jakiegoś zagadnienia nie przerabialiśmy albo nie było poruszane, to proszę je uzupełnić
lekturą z podręcznika.
Termin testu: 19 maja 2020 roku

!!!ŻYCZĘ UDANEJ NAUKI WSZYSTKIM KLASOM!!!

Konferencja dla klasy VI o św. Stanisławie ze Szczepanowa