Pragniemy naszym wiernym przedstawić cykl katechez liturgicznych, które koncentrować się będą przede wszystkim na Najświętszej Ofierze Mszy, aby wierni przybliżali sobie jej treści i coraz ufniej dążyli do zbawienia. Zachęcamy do wysłuchania. Katechezy głoszone są w każdy piątek w czasie Mszy świętej jako kazania, a na stronę będą wstawiane w każdą niedzielę po wygłoszonej katechezie. Będzie można je znaleźć w zakładce „Rozważania” i „Aktualności”. Niech Bóg będzie nieustannie wielbiony w świętej liturgii!