„Strach zapukał do drzwi, otworzyła mu odwaga… I nikogo tam nie było.”

(Stefan Kardynał Wyszyński)

„Wiara bywa doświadczana milczeniem Boga.”

(Stefan Kardynał Wyszyński)