OGRANICZENIE LICZBY OSÓB

W związku z wydanymi obostrzeniami i dyspozycjami władz kościelnych i państwowych co do postępowania w czasie epidemii prosimy, aby aż do odwołania, stosować się do poniższych wskazań: W kościele (oprócz księdza i obsługi) może przebywać równocześnie tyko 5 osób!...